Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία από το Επιμελητήριο Εύβοιας τα σεμινάρια για τον τουριστικό κλάδο!

Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία από το Επιμελητήριο Εύβοιας τα Σεμινάρια επιχειρηματιών και στελεχών του τουριστικού κλάδου για τον τουρισμό αειφορίας και τα κριτήρια του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού (GSTC). Τα Σεμινάρια υλοποιήθηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης στις 19-20 Απριλίου με συμμετέχοντες του κλάδου από όλο το νομό.

Εξετάστηκαν τα εξής θέματα: Η αειφόρος παραγωγή και κατανάλωση για το τουρισμό – Η επίδραση της σύγχρονης πανδημίας στην αειφορία του κλάδου – O ρόλος του GSTC στο παγκόσμια τουρισμό – Τα κριτήρια τουρισμού αειφορίας για τον ιδιωτικό τομέα – Η ενσωμάτωση της αειφορίας στις προμήθειες του κλάδου – Τα πράσινα εργαλεία προμηθειών – Εύβοια & αειφορία: από την διαπίστωση των προβλημάτων στη δράση. Μετά τη παρουσίαση των θεμάτων από τον εκπαιδευτή κ. Γ. Ζέρβα, ακολούθησαν παρεμβάσεις των συμμετεχόντων και συζήτηση.

Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν ως άριστη την πραγματοποιηθείσα τηλε-εκπαίδευση και εξέφρασαν τις ανάγκες τους για τη συνέχεια τέτοιων ποιοτικών πρωτοβουλιών για το θέμα και την συντονισμένη δράση του ιδιωτικού με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα για την ανάπτυξη του τουρισμού αειφορίας στο νομό μας.