Πέμπτη στις 25 Νοεμβρίου η Ομάδα Διάσωσης Εύβοιας S.A.R – 312 κατάφερε να πραγματοποιηθεί στο Αλιβέρι Εκπαίδευση ετοιμότητας για προστασία από Φυσικές καταστροφές σε μαθητές.

Η  Ομάδα Διάσωσης Εύβοιας S.A.R – 312 κατάφερε την Πέμπτη στις 25 Νοεμβρίου να πραγματοποιηθεί στο Αλιβέρι Εκπαίδευση ετοιμότητας για προστασία από Φυσικές καταστροφές σε μαθητές του 2ου Δημοτικού σχολείου, και του Γυμνασίου Αλιβερίου.
Να σημειωθεί ότι θα είναι από τα πρώτα σχολεία στην Ελλάδα που θα εφαρμοστεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, για το οποίο και καμαρώνουμε.
Το project ́RESISΤΑΝΤ ́ το οποίο συντονίζεται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος  με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Δ. Εμμανουλούδη, συμμετέχουν επτά εταίροι από τέσσερις διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ιρλανδία, Κροατία, Βόρεια Μακεδονία).
Και από την Ελλάδα η ΕΠΑΥΠΣ η Εθελοντική ομάδα Rescue Team Delta, και η ΟΜΆΔΑ ΔΙΆΣΩΣΗΣ ΕΎΒΟΙΑΣ S.A.R – 312.
Το εκπαιδευτικό μάθημα για την προετοιμασία των μαθητών για την προστασία τους από τις Φυσικές καταστροφές και κινδύνους, σε περίπτωση που αυτοί βρίσκονται την ώρα της εκδήλωσης των στο σχολικό τους κτίριο, θα πραγματοποιηθεί στο Αλιβέρι Ευβοίας από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος σε συνεργασία με την S.A.R – 312 , στις 25 Νοεμβρίου 2021 στις 11:00 πμ στο 2ο Δημοτικό Σχολείο και στις 12:00 στο Γυμνάσιο Αλιβερίου.
Οι μαθητές ηλικίας από 11 έως 15 ετών, θα παρακολουθήσουν το μάθημα το οποίο βασίζεται στο Virtual School, ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό σύστημα – διαδικασία εκπαίδευσης που αναπτύχθηκε από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και έχει τους ακόλουθους στόχους:
Την αναγνώριση ορθών πρακτικών για την αντιμετώπιση Φυσικών καταστροφών  και κινδύνων και στη συνέχεια την εξατομίκευση τρόπων δράσης – διαφυγής – απεγκλωβισμού των μαθητών από το σχολικό κτίριο, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Σύμφωνα με το καινοτόμο αυτό εκπαιδευτικό εργαλείο, κάθε ομάδα μαθητών δημιουργεί μία μακέτα του σχολείου του. Στη συνέχεια με τη βοήθεια της εφαρμογής ARTutor (βραβευμένης από την UNESCO), που αποτελεί βασικό εργαλείο του VIRTUAL SCHOOL και κατάλληλων εποπτικών καρτελών, οι μαθητές χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας, εκπαιδεύονται στο να αναγνωρίζουν και να απομνημονεύουν τις ασφαλείς κατά περίπτωση επιλογές συγκέντρωσης και εξόδου – διαφυγής από τη σχολική μονάδα, ανάλογα με τη διαρρύθμιση του σχολικού τους χώρου αλλά και το είδος του φυσικού κινδύνου που τους απειλεί ( πχ. πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, σεισμοί.
Η εκπαιδευτική πρωτοβουλία VIRTUAL SCHOOL, είναι μέρος του έργου ́RESISTANT ́, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης (UCPM-2020). Στόχος του έργου είναι η δημιουργία της πρώτης Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας εκπαίδευσης των πρώτων αποκριτών  όπως είναι η S.A.R – 312, στη βοήθεια συμπολιτών μας που κινδυνεύουν. Εκτός από τη δημιουργία της πλατφόρμας, το project αυτό περιλαμβάνει τεχνικές εκπαίδευσης, ενημέρωσης και προετοιμασίας για την αντιμετώπιση των φυσικών κίνδυνων  που ενισχύονται εποπτικά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας και απευθύνεται σε μαθητές, πολίτες και τουρίστες.
Στο project ́RESISΤΑΝΤ ́ το οποίο συντονίζεται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδοςμε Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Δ. Εμμανουλούδη, συμμετέχουν επτά εταίροι από τέσσερις διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ιρλανδία, Κροατία, Βόρεια Μακεδονία). Η Ένωση πτυχιούχων Αξιωματικών υπαξιωματικών πυροσβεστικού σώματος, η Ομάδα διάσωσης ΔΈΛΤΑ, και η Ομάδα Διάσωσης Εύβοιας S.A.R – 312.
Ομάδα Διάσωσης Εύβοιας S.A.R – 312