Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε. Αλέξανδρος Κακαβάς μετέσχε στην Γ.Σ. της FSE για αλλαγή του καταστατικού της

Έλαβε χώρα, διαδικτυακά, η έκτακτη γενική συνέλευση της Federation des Scenaristes d’Europe / Ομοσπονδία Σεναριογράφων της Ελλάδος με σκοπό την τροποποίηση άρθρων του ισχύοντος καταστατικού. 

Στην Γ.Σ. μετέσχον 27 εκπρόσωποι φορέων μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος Αλέξανδρος Κακαβάς. Ο πρόεδρος της Ε.Σ.Ε. αφού απηύθυνε χαιρετισμό στους μετέχοντες υπενθύμισε ότι η FSE συνεστήθη κατόπιν πρωτοβουλίας της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος και η ιδρυτική πράξη υπεγράφη στην Αθήνα το 2001. Μετέσχον επίσης η Πρόεδρος της FSE  Carolin Otto, τα μέλη του Δ.Σ. της FSE Gail Renard, Vinicio Canton και Cyril Tysz και οι επί σειρά ετών νομικός σύμβουλος David Kavanagh και η διευθύντρια Amelie Clement.Οι τροποποιήσεις εγένοντο ομόφωνα δεκτές.